نویسنده = پروین صالح زاده
تعداد مقالات: 2
1. مقیاس کوتاه الکترونیکی مشکلات سلامت روانی نوجوانان متوسطه یکم- نسخه معلم

دوره 11، شماره 41، پاییز 1399

10.22054/jem.2021.54478.2078

پروین صالح زاده؛ سعید اکبری زردخانه؛ علی محمد زنگانه؛ نادر منصورکیایی؛ محمد مصطفوی؛ سیدعین اله طیموری؛ محسن جلالت دانش؛ سیامک طهماسبی