1. تأثیر آموزش مؤلفه‏ های سنجش به عنوان یادگیری بر خودپنداره و پیشرفت ریاضی دانش‏آموزان دختر سال سوم راهنمایی اراک

محمد عسکری؛ اکرم مظلومی

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 1-31

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین تأثیر آموزش مؤلفه‏های سنجش به عنوان یادگیری بر خودپنداره و پیشرفت ریاضی دانش آموزان دخترسال سوم راهنمایی شهرستان اراک انجام شد. به همین منظور نمونه‏ای به حجم 67 نفر (مشتمل بر دو کلاس سوم راهنمایی که به صورت طبیعی تشکیل شده بودند) از بین دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهرستان اراک به روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر

2. اعتباریابی، رواسازی، و هنجاریابی آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا برای دانشجویان

محمد عسکری؛ ساسان ملکی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 1-23

چکیده
  به منظور اعتباریابی، رواسازی، و هنجاریابی آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا برای دانشجویان دانشگاه ملایر، نمونه‏ای به حجم 340 نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب شد. این دانشجویان به عنوان آزمودنی تحت شرایط یکسان به سئوالات آزمون مهارتهای تفکر انتقاادی کالیفرنیا پاسخ دادند. محتوای ...  بیشتر