نویسنده = آزادمنش، حمیرا
تعداد مقالات: 2
1. ساخت و اعتباریابی مقیاس افتراق معنایی معنا و مفهوم تلفن همراه

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 187-211

10.22054/jem.2017.23524.1583

حمیرا آزادمنش؛ حسن احدی؛ غلامرضا منشئی


2. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بی‌موبایل هراسی

دوره 6، شماره 23، بهار 1395، صفحه 1-22

10.22054/jem.2016.6150

حمیرا آزادمنش؛ حسن احدی؛ غلامرضا منشئی