نویسنده = حسین چاری، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجانی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 85-113

10.22054/jem.2016.4016

آناهیتا مهرپور؛ مسعود حسین چاری؛ فاطمه کمالی


2. بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی

دوره 5، شماره 19، بهار 1394، صفحه 177-192

10.22054/jem.2015.1700

ابوالفضل رفیع پور؛ نوشین فرامرزپور؛ مسعود حسین چاری