نویسنده = رفیع پور، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. ارزشیابی یک آزمون درباره بدفهمی اعداد گویا با استفاده از مدل راش

دوره 8، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 103-126

10.22054/jem.2019.31422.1728

محمدمهدی دری؛ ابوالفضل رفیع پور


2. بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی

دوره 5، شماره 19، بهار 1394، صفحه 177-192

10.22054/jem.2015.1700

ابوالفضل رفیع پور؛ نوشین فرامرزپور؛ مسعود حسین چاری