نویسنده = سالار فرامرزی
تعداد مقالات: 2
1. ساخت، روایی سنجی و اعتبار یابی مقیاس رشد زبان کودکان

دوره 8، شماره 31، بهار 1397، صفحه 1-31

10.22054/jem.2018.15521.1412

سالار فرامرزی؛ محبوبه کیانی؛ زهرا لاهیجانیان


2. رابطه نیمرخ دانش آموزان در هوش آزمای وکسلر کودکان فرم 4 و هوش های چند گانه مبتنی بر نظریه گاردنر

دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 43-64

راضیه اهرمی؛ سالار فرامرزی؛ مژگان شوشتری؛ احمد عابدی