نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گرایش فزاینده به استفاده از روش‌های ترکیبی در رساله‌های دکتری، نگرانی درباره استفاده مناسب از این روش‌ها در تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاری را مطرح ساخته است. این پژوهش توصیفی با هدف بررسی رویکرد، طرح و روش‌های پژوهش به کار رفته در رساله‌های دکتری مدیریت آموزشی و آموزش عالی در دهه اخیر (1390-1400) انجام شده است. در راستای پاسخگویی به سؤالات پژوهش، چکیده و فصل سوم 85 رساله دکتری پایان‌یافته در بازه زمانی فوق بررسی شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد نزدیک به سه چهارم (در مجموع 73 درصد) پژوهش‌ها با هدف ارائه الگو و مدل و 63 درصد آن‌ها بر مبنای رویکرد ترکیبی اکتشافی متوالی انجام شده‌اند. همچنین در 60 درصد موارد از طرح نظریه زمینه‌ای در مرحله کیفی و همبستگی چند متغیری در مرحله کمی پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش ضمن ارائه دلالت‌های برای تدریس روش‌های پژوهش کمی، کیفی و ترکیبی در دوره دکتری، لزوم نوآوری در طرح‌های پژوهش مورد استفاده در رساله‌های دکتریِ رشته‌های علوم رفتاری را خاطر نشان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Innovation in Mixed Methods Research: Methodology or Methodolatry

چکیده [English]

In recent decades, the use of mixed methods research has increased in doctoral theses in educational administration and higher education. This study examined the approach, design, and research methods used in these theses. In order to answer the research questions, the abstract and the third chapter of 85 doctoral theses were reviewed. The findings of the study show that nearly three-quarters (73%) of the studies were conducted with the goal of developing a pattern or model. Additionally, 63% of the studies were conducted using a sequential exploratory mixed methods approach. In the qualitative phase of the studies, 60% used a grounded theory approach. In the quantitative phase of the studies, 60% used multiple correlation analysis. The findings of the study, in addition to providing implications for teaching quantitative, qualitative, and mixed methods research methods in doctoral programs, emphasize the need for innovation in research designs used in doctoral dissertations in the fields of behavioral sciences, particularly in the area of pattern development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodology
  • Mixed methods research
  • Methodolatry
  • Exploratory sequential approach