دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اعتیاد به عشق مطالعه مبتنی بر رویکرد تحلیل شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

10.22054/jem.2021.49563.2000

زهره آقاخانی؛ محمد حسین ضرغامی


2. "بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش- پنجم"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

10.22054/jem.2021.51727.2036

ابوالفضل کرمی؛ رعنا کرمی؛ علی علیپور