کلیدواژه‌ها = فرا تحلیل
تعداد مقالات: 2
1. فرا تحلیل: هنر تصحیح اشتباهات دیگران

دوره 4، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 119-132

10.22054/jem.2013.5673

فرزانه رعایی؛ علی دلاور


2. فرا تحلیل عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 133-168

10.22054/jem.2013.5674

یوسف یوسفی؛ نورعلی فرخی