فرا تحلیل: هنر تصحیح اشتباهات دیگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: فرا تحلیل دارای قدرت و توان زیادی است اما بعضی اوقات منجر به جواب های گمراه کننده و اشتباهی می شود. هدف: مطالعه موردی نمونه هایی از آزمایشات بالینی و موارد مشاهده ای درباره عوامل و فاکتورهایی که اعتبار فرا تحلیل را تحت تاثیر قرار می دهد مانند میزان اثرات، تعداد تحلیل ها، مقیاس داده ها، انعطاف پذیری تحلیل ها، نحوه گزارش دادن و جدال بین علایق. روش: روش استفاده شده در این تحقیق روش فرا تحلیل می باشد. بحث و نتیجه گیری: نتایج فرا تحلیل پیرامون درمان مننژیت حاد باکتریایی حاکی از این مسئله است که تحقیقات و پژوهش های زیادی با این عنوان در مکان های مختلف انجام شده است. هر کدام از نویسندگان غالبا دلایلی را برای استفاده از درمان استروییدی شناسایی کردند و حتی دلایلشان در بخش هایی متناقض می باشند اما باید توجه داشت که مشترکاتی نیز در پژوهش هایشان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-Research: The Art of Correcting Others

نویسندگان [English]

  • farzaneh roai 1
  • ali delavar 2
چکیده [English]

Background: Meta-analysis is a strong approach, but sometimes leads to wrong and misleading answers. Objective: To conduct case studies of clinical trials and observed cases regarding factors that affect the credibility of meta-research, such as the effect size, the number of analyses, data scale, analyses’ flexibility, method of reporting, and conflict of interest. Research Method: The meta-analysis method was adopted in this research. A case study of corticosteroid therapy in acute bacterial meningitis was discussed in this paper. In addition, the meta-analysis progressed in a step-by-step manner with 6 researches out of 11 ones. Results: The results of the meta‌analysis of acute bacterial meningitis indicated that numerous studies have been carried out under such a title in different places. Each author has identified reasons for the use of steroid treatment. Although their reasons were sometimes incomplete, it must be noted that their researches have some things in common.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • bias
  • Reporting Bias
  • Effect size