کلیدواژه‌ها = "تحلیل عاملی تاییدی"
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و اعتبار یابی مقیاس انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 97-125

10.22054/jem.2020.44269.1934

محبوبه چمن پیرا؛ عباس خدایاری؛ حبیب هنری؛ علیمحمد امیرتاش؛ فریده اشرف گنجوئی