کلیدواژه‌ها = پرسشنامه سلامت روان بر اساس آموزه های اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سلامت معنوی در مربیان مهدهای کودک شهر تهران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 71-89

10.22054/jem.2020.43414.1927

زهره موسی زاده؛ سیامک طهماسبی؛ حبیب مسعودی فرید