کلیدواژه‌ها = شایستگی‌های منابع انسانی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت، اعتباریابی ابزار سنجش ابعاد شایستگی‌های منابع انسانی در شرکت‌های دانش بنیان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 147-165

10.22054/jem.2018.23128.1567

فیروز افشارفر؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن