کلیدواژه‌ها = اشتیاق تحصیلی
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های روان سنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی دانش آموزان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 167-184

10.22054/jem.2018.22309.1545

عزت اله قدم پور؛ محمد قاسمی پیر بلوطی؛ باقر حسنوند؛ زهرا خلیلی گشنیگانی