کلیدواژه‌ها = موفقیت تحصیلی
تعداد مقالات: 2
1. ساختار عاملی پرسشنامه موفقیت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 47-66

10.22054/jem.2017.9768.1290

مرجان قوامی؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان


2. تدوین و اعتباریابی مدل علّی موفقیت تحصیلی در دبیرستان

دوره 7، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 33-64

10.22054/jem.2017.14341.1390

سمیه کهدویی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی