کلیدواژه‌ها = دانش و مهارت‌های مراجع محوری
تعداد مقالات: 1
1. اعتباریابی مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه در مشاوران مدارس

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 29-47

10.22054/jem.2017.15068.1405

علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی؛ فاطمه رجب پور نیک نام