کلیدواژه‌ها = پرسشنامه الگوی ارتباط والد-فرزند
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های روان سنجی و مدل نظری پرسشنامه الگوی ارتباط والد -فرزند

دوره 3، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 41-70

فریبرز باقری؛ فیروزه غفاری جعفر زادگان