کلیدواژه‌ها = فقدان کارایی و درگیری انگیزش یادگیری و تحلیل عامل تائیدی
تعداد مقالات: 1
1. ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در دانش آموزان متوسطه

دوره 2، شماره 7، بهار 1391، صفحه 171-188

رحیم بدری گرگری؛ جواد مصرآبادی؛ مریم پلنگی؛ رحیمه فتحی