کلیدواژه‌ها = مقیاس تجدیدنظر شدۀ کنترل عمل
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کنترل عمل

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 61-81

10.22054/jem.2015.326

الهام فرخی؛ مسعود حسین چاری