کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: ساخت و هنجاریابی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس دلبستگی در کودکی میانه *

دوره 3، شماره 11، بهار 1392، صفحه 77-99

سیمین رونقی؛ علی دلاور؛ محمدعلی مظاهری