کلیدواژه‌ها = راهبردهای یادگیری
تعداد مقالات: 2
1. فرا تحلیل عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 133-168

10.22054/jem.2013.5674

یوسف یوسفی؛ نورعلی فرخی


2. اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی: پژوهش فراتحلیلی با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده جنسیت

دوره 3، شماره 11، بهار 1392، صفحه 1-54

الهام عرفانی آداب؛ جواد مصر آبادی؛ تقی زوار