نویسنده = حرفه دوست، منصور
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های روانسنجی باورهای کارآمدی در تدریس ریاضی با استفاده از مدل اعتبار پاره‌ای تعمیم یافته

دوره 5، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 157-178

10.22054/jem.2015.794

نورعلی فرخی؛ منصور حرفه دوست؛ هیوا محمد جانی؛ ثریا جباری؛ فرزانه رعایی