نویسنده = سید سعید ترابی
تعداد مقالات: 1
1. رواسازی و اعتباریابی مقیاس ارزش‌ذهنی تکلیف در دانشجویان

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 1-27

10.22054/jem.2020.48714.1987

سید سعید ترابی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ پروین کدیور؛ ربابه نوری