نویسنده = ارشاد، زینب السادات
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اختلال رسانه‌های اجتماعی در نوجوانان

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 127-145

10.22054/jem.2020.322.1008

کوروش محمدی؛ احمد برجعلی؛ جعفر ثمری صفا؛ زینب السادات ارشاد