نویسنده = سعیدی رضوانی، طلیعه
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تک بعدی نزدیکی رابطه بر اساس نظریه کلاسیک و سوال-پاسخ

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 53-84

10.22054/jem.2020.46698.1964

هادی صمدیه؛ فرهاد تنهای رشوانلو؛ طلیعه سعیدی رضوانی؛ لیلا طالب زاده شوشتری