نویسنده = اعتماد، جلیل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود در دانشجویان ایرانی

دوره 4، شماره 15، بهار 1393، صفحه 35-58

نرگس فخّاری؛ مرتضی لطیفیان؛ جلیل اعتماد


2. ...........................

دوره 4، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 45-68

10.22054/jem.2013.5670

جلیل اعتماد؛ بهرام جوکار