نویسنده = مکتبی، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های روانسنجی تکلیف کتاب تصویر: مطالعه مقدماتی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 155-173

10.22054/jem.2019.34500.1796

قاسم محمدیاری؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ غلامحسین مکتبی