نویسنده = خرمائی، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس صبر

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 83-99

10.22054/jem.2015.324

فرهاد خرمائی؛ اعظم فرمانی؛ اسماعیل سلطانی