نویسنده = غلامرضا گل محمدنژادبهرامی
تعداد مقالات: 1
1. انطباق و هنجاریابی آزمون هوش نوجوانان کتل (فرم B )

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 151-164

10.22054/jem.2018.19100.1477

بهار عنایتی؛ غلامرضا گل محمدنژادبهرامی؛ جواد مصرآبادی