نویسنده = امیرتیموری، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر به‌کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان

دوره 4، شماره 15، بهار 1393، صفحه 79-106

علی دانا؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ محمدحسن امیرتیموری