نویسنده = محبی نورالدین وند، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. برآورد پایایی داده‌های تحلیل شغل با استفاده از نظریه تعمیم‌پذیری

دوره 4، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 1-24

ابراهیم علیزاده؛ محمدحسین محبی نورالدین وند