نویسنده = زمانپور، عنایت اله
تعداد مقالات: 1
1. معرفی و کاربرد نظریه رویه و تحلیل کوچک‌ترین فضا: مورد مطالعه تمرین‎های مرکز ارزیابی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 1-17

10.22054/jem.2018.23173.1570

عنایت اله زمانپور؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی