نویسنده = جزایری، رضوان السادات
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه‌ی آسیب‌‌های تعاملی زناشویی مردان دارای شخصیت اجتنابی

دوره 7، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 181-205

10.22054/jem.2017.22069.1538

علیرضا روحی؛ رضوان السادات جزایری؛ مریم سادات فاتحی زاده؛ عذرا اعتمادی