نویسنده = شعاعی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو

دوره 2، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 155-182

خدیجه فولادوند؛ مهری سلطانی؛ علی فتحی آشتیانی؛ زهرا شعاعی