نویسنده = حسینی، میرزا حسن
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مقیاس های سنجش تصویر ذهنی از برند در دانشگاه

دوره 2، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 109-132

میرزا حسن حسینی؛ رومینا فرهادی نهاد