1. مقایسه شاخص کل سلامت روان زنان و مردان به شیوه فراتحلیل

شعیب قاسمی؛ علی دلاوران؛ مهدی کریمی زارچیی

دوره 3، شماره 10 ، زمستان 1391، ، صفحه 159-175

چکیده
  زمینه: سلامت یکی از مهم‌ترین منابع زندگی بشر است که در کیفیت زندگی فرد و پیشبرد اهداف جامعه موثر است. هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه شاخص کل سلامت روان زنان و مردان با استفاده از شیوه فراتحلیل انجام شد. روش: 26 مطالعه از طریق جستجوی اینترنتی در بانک‌های اطلاعاتی داخلی و نیز جستجوی دستی در دانشگاه‏های شهر تهران شناسایی و اطلاعات مربوط ...  بیشتر

2. ارزش یابی آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی بر اساس نظریه سوال – پاسخ و مقایسه آن با نظریه کلاسیک آزمون

اسماعیل مام شریفی؛ علی دلاوران؛ آزاده بلوکی؛ سمیه شعبانی

دوره 2، شماره 7 ، بهار 1391، ، صفحه 1-34

چکیده
  زمینه: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی سوالات آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی انجام و اجرا شده است. نمونه مورد مطالعه را 350 نفر از پاسخ دهندگان آزمون تشکیل دادند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند و تعداد 30 سوال از سوالات آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی که به روش تصادفی ساده استخراج شده بودند ...  بیشتر