نویسنده = سیاووش طالع پسند
تعداد مقالات: 1
1. بررسی همترازی نمرات ارزشیابی اساتید با توجه به سطح دشواری دروس

دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 1-18

علیرضا سپهرآرا؛ سیاووش طالع پسند؛ حمیده رحیم پور