نویسنده = شفیع آبادی، عبداله
تعداد مقالات: 2
1. تدوین یک مدل ساختاری آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری.

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 1-19

10.22054/jem.2015.3901

خلیل موفق؛ علی دلاور؛ عبداله شفیع آبادی؛ فریبرز درتاج


2. تعیین ویژگی های روان سنجی سیاهه تفکرات شغلی

دوره 2، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 65-84

حسن محمد طهرانی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ سیمین حسینیان