نویسنده = مهرپور، آناهیتا
تعداد مقالات: 1
1. شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجانی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 85-113

10.22054/jem.2016.4016

آناهیتا مهرپور؛ مسعود حسین چاری؛ فاطمه کمالی