کارکردافتراقی سئوال‌های پایه هشتم آزمون ریاضی تیمز 2011 در بین دانش‌آموزان دختر و پسر با استفاده از رویکرد نظریه سئوال – پاسخ (IRT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

عمده‌ترین نگرانی که در ناعادلانه بودن آزمون‌ها مطرح می‌شود امکان وجود سوگیری یا کارکرد -افتراقی است، زیرا سوگیری باعث می‌شود که روایی آزمون مورد شک و تردید قرار گیرد. در این پژوهش کارکرد‌ افتراقی سوالهای ریاض پایه هشتم تیمز 2011 در بین دو گروه دانش‌آموزان دختر(گروه هدف) و پسر(گروه مرجع) ایرانی بر اساس رویکرد IRT مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا مفروضه تک‌بعدی بودن سوال‌های هر کدام از بلوکها با استفاده از نرم افزار NOHARM بررسی گردید. در گام تحلیلها نشان داد که از بین 3 مدل یک، دو و سه پارامتری، مدل دو پارامتری از بهترین برازش با سوالهای هر بلوک برخوردار است و لذا این مدل به عنوان مدل پایه انتخاب گردید. سپس با استفاده از نرم‌افزار IRTLRDIF (تیسن، 2001) سوالهای دارای DIF شناسایی گردیدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که از 219 سئوال آزمون ریاضی پایه هشتم تیمز 2011، 144 سئوال لنگر(فاقد DIF) و 75 سوال دارای DIF است. از بین این 75 سوال، 56 سوال دارای DIF یکنواخت و 19 سوال دارای DIF غیر یکنواخت است. در واقع یافته‌ها نشان می‌دهد که 56 سوال به ضرر دانش‌آموزان دختر عمل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Differential Items functioning of Mathematics Test of TIMSS 2011 in Grade 8 between Girls and Boys using Item-Response Theory Approach (IRT)

نویسندگان [English]

  • Asghar Minaei 1
  • Zahra Ghafari 2
1 Faculty member/ Allamrh Tabataba'i University
چکیده [English]

The biggest worry, discussed in tests being inequitable, is the presence of bias possibility or differential functioning. Because bias causes test validity to be suspected and doubted. Objective: In this research differential item functioning on the whole 14 blocks of mathematics tests of TIMSS in grade 8 between Iranian girls and boys has been studied using IRT approach. Method: In the order that, first, data have been recoded by SPSS and the assumption of items being unidimensional in all blocks, by NOHARM software have been studied. In the next step the best model that is known as “base model” has been fit for data by BILOG-MG software. In the next process from that base model for studying the items having differential functioning and anchor, IRTLRDIF (Thissen,2001) has been used and at last for final estimation of item and ability parameters, MULTILOG software has been used. Findings show that from 219 items, being studied, of mathematics test in grade 8 of TIMSS 2011, 144 anchor items and 75 items have DIF and items have differential functioning and it is to the loss of girls, the focal group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bias
  • differential item functioning
  • IRT
  • TIMSS
  • Unidimensinality