رویکردی نوین در طراحی پرسشنامه با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

زمینه: پرسشنامه‌ها به عنوان مهم‌ترین ابزار جمع‌آوری داده‌ها در رشته‌های علوم اجتماعی محسوب شده که دانشمندان تلاش‌های زیادی را طراحی آنها انجام داده اند. حاصل این تلاش‌ها ارائه نظرات و راهکارهایی عملی جهت بهبود و افزایش اعتبار و کارایی پرسشنامه‌ها می‌باشد.
هدف: هدف این تحقیق طراحی پرسشنامه بر اساس اصول بدیهی تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات است که به عنوان اصلی‌ترین نوآوری این تحقیق محسوب می‌شود.
روش: در این تحقیق پرسشنامه ارزیابی عملکرد دانشکده در دو مرحله بدون بکارگیری تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات و با بکار‌گیری آن طراحی و در بین 35 دانشجوی MBA توزیع شده است.
یافته ها: کارا و پایا بودن پرسشنامه‌های طراحی شده در سطح 95% مورد آزمون قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان دهنده کارا و پایا بودن پرسشنامه‌های طراحی شده با بکارگیری رویکرد جدید می‌باشد.
بحث و نتیجه گیری: نتیجه اینکه با توجه به کارا و پایا بودن پرسشنامه‌های طراحی شده با رویکرد جدید پیشنهاد می‌شود تا طراحان پرسشنامه در حوزه‌های مختلف از این تکنیک در طراحی پرسشنامه استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New approach in designing the questionnaire using axiomatic design

نویسندگان [English]

  • reza sheikh 1
  • Najmeh Moodi 2
چکیده [English]

Questionnaire as the most important tool of collecting data in the social sciences are considered, So, Scientists have made great efforts in their design . The result of these efforts, Introduced a number of Comment and guidelines for improving reliability and validity questionnaires. Survey researcher shows that Most designers rely on experience rather than scientific principles, therefore, Appling the principles axiom in the questionnaire design (based axiomatic design technique) is the main innovation of this paper. In this study, The faculty Assessment Questionnaire was designed in two stages. Questionnaire designed without applying the principles and using the  axiomatic principles. Finally, The results show that the proposed approach leads to the design of the questionnaire with higher reliability and validity

کلیدواژه‌ها [English]

  • axiomatic design
  • validity
  • reliability
  • questionnaire design