فراتحلیل مطالعات همه‌گیری‏شناسی اختلال نارسایی‌توجه / بیش‌فعالی در دانش‏آموزان دبستانی

کامران گنجی؛ حمید علیزاده

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1392، ، صفحه 179-206

چکیده
  زمینه: اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی (ADHD) شایع‌ترین اختلال رشدی ـ‌عصب شناختی در کودکان است که پس از بلوغ نیز مشکلات آن باقی می‌ماند. برای کاهش مشکلات ناشی از این اختلال، تشخیص و مداخله زودهنگام در محیط خانه و مدرسه ضروری است. تشخیص و مداخله زودهنگام نیز نیازمند انجام مطالعات همه‌گیر شناسی است. بررسی‌ها در زمینه شیوع اختلال نارسایی ...  بیشتر