نویسنده = علی دلاور
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی درونی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 1-20

10.22054/jem.2013.5668

مینا توانگر روستا؛ علی دلاور؛ یحیی مهاجر


2. فرا تحلیل: هنر تصحیح اشتباهات دیگران

دوره 4، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 119-132

10.22054/jem.2013.5673

فرزانه رعایی؛ علی دلاور


3. خصوصیات روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی عمومی در کارکنان دانشگاه

دوره 3، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 87-104

علی دلاور؛ محمود نجفی