تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام داور سمت / سازمان
Zahra Hooshyari http://www.atu.ac.ir/
صغری ابراهیمی قوام دانشگاه علامه طباطبایی
خدیجه ابوالمعالی الحسینی عضو هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی-واحد رودهن
غلامعلی احمدی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
حمیرا آزادمنش مدرس دانشگاه
بلال ایزانلو استادیار گروه تحقیقات آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، نویسنده مسئول،
حسن اسدزاده گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی
افشین افضلی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی . دانشگاه بوعلی سینا
سعید اکبری زردخانه استادیار گروه روانشناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی
احسان اکرادی
محمدحسن امیرتیموری دانشگاه علامه طباطبائی
احمد برجعلی
پوریا بقایی مقدم هیات علمی
ملیکه بهشتی فر
حسن پاشاشریفی
سمیه پوراحسان مدرس دانشگاه
سعید پورروستایی استادیار
مهرداد ثابت استادیار/ روان شناسی/روان شناسی/رودهن/ایران
الهه حجازی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تهران
مهدی خانجانی
علی خورسندی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
فریبرز درتاج دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی دستجردی کاظمی هیات علمی، علامه طباطبایی
علی دلاور استاد
زهره رافضی دکترا روانشناسی صنعتی و سازمانی، عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گروه روانشناسی
ریحانه رحیمی دانشجو
زهرا رحیمی استادیار گروه پیش ازدبستان
مصطفی رستگار آگاه گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رشیدی رشیدی
علی محمد رضایی دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران
اسماعیل زارعی زوارکی استاد دانشگاه علامه رشته تکنولوژِی آموزشی
عنایت اله زمانپور گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسماعیل سعدی پور عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دپارتمان روانشناسی تربیتی
زهرا سلمان
فرامرز سهرابی
احمد سوری دانشیار کروه روانشناسی دانشگاه علوم انتظامی امین.تهران
فاطمه شاطریان دانشگاه آزاد
علی شیخ الاسلامی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
آسیه شریعتمدار
پرویز شریفی درآمدی
جواد شهلایی دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی
کامران شیوندی استادیار گروه آموزشی روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
میثم صادقی دانشجوی دکتری
کیوان صالحی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی محمد صفانیا
محمد حسین ضرغامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
مرتضی طاهری
علی طیرانی راد سنحش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه غلامه طباطبائی
خدیجه عی آبادی دانشیار بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی
هادی عباسی دانشگاه بجنورد
حسین عبدالهی هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد عسگری
ابوالقاسم یعقوبی هیات علمی
خدیجه علی آبادی دانشگاه علامه طباطبایی
ابراهیم علیزاده عضو هیئت علمی گروه روانشناسی به کار بسته- دانشگاه شهید بهشتی
حمید علیزاده
سعید غیاثی ندوشن
مرضیه غلامی توران پشتی استادیار گروه سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
ایراندخت فیاض
جلیل فتح آبادی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی فراهانی وزارت نیرو
نورعلی فرخی استاد
ولی اله فرزاد استاد دانشگاه خوارزمی
محمد رضا فلسفی نژاد
فاطمه قائمی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
عزت اله قدم پور دانشگاه لرستان
حسین کارشکی دانشیار روان‌شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
فرنگیس کاظمی
کبری کاظمیان مقدم گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول،
علیرضا کیامنش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مسعود کبیری |زوهشگاه آموزش و پرورش
پروین کدیور استاد و مدیر گروه روان شناسی تربیتی
آتوسا کلانتر هرمزی دانشگاه علامه طباطبائی
شیرین کوشکی معاون دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی هییت علمی گروه روانشناسی
مسعود گرامی پور دانشگاه خوارزمی
کامران گنجی دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
مریم محسن پور هیات علمی الزهرا
محمد علی محمدی فر هیات علمی
مالک میرهاشمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
عبدالله معتمدی گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
حمیدرضا مقامی
مریم مقدسین دانشگاه خوارزمی
اعظم مقدم دانشگاه علامه طباطبایی
علی مقدم زاده دانشگاه تهران
اصغر مینائی دانشگاه علامه
یحیی مهاجر
حسینعلی مهرابی استادیار گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان
بهروز مهرام دانشگاه فردوسی مشهد
محمود نجفی دانشگاه سمنان
ابراهیم نعیمی استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
محمد علی نعمتی
محمدرضا نیلی احمدآبادی
داریوش نوروزی
نظام هاشمی عصو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
حبیب هنری عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی واحدی استادیار گروه تکنولوژی ـاموزشی
جلیل یونسی دانشگاه علامه طباطبائی