اندازه گیری هیجان های مربوط به کلاس، یادگیری و آزمون

اکبر رضایی

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1392، صفحه 1-22

چکیده
  دانشجویان در محیط‌های تحصیلی هیجان‌های متعددی را تجربه می‌کنند و این هیجان‌ها تأثیر زیادی در انگیزش، یادگیری و عملکرد و همچنین سلامتی آن‌ها دارند. با این حال، پژوهش در این زمینه‌ها شاید به علت نبود ابزارهای مناسب به کندی پیش می‌رود. در پاسخ به این کمبود، پکران و همکارانش (2011) ابزار خودگزارشی برای اندازه‌گیری هیجان‌های پیشرفت ...  بیشتر

بررسی پایایی، روایی و تعیین ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس رفتار یادگیری

احمد عابدی؛ محبوبه عادی پور

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1392، صفحه 23-40

چکیده
  زمینه:تحقیقات نشان داده است علاوه بر هوش،رفتارهای یادگیری نیز بر موفقیت تحصیلی دانش‏آموزان مؤثر است.هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پایایی، روایی و تعیین ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس رفتارهای یادگیری (LBS) بر روی دانش‏آموزان دورة راهنمایی انجام شد. روش: جامعۀ آماری پژوهش کلیه دانش‏آموزان دورة راهنمایی شهر اصفهان در سال تحصیلی ...  بیشتر

بررسی ویژگی های روان سنجی و مدل نظری پرسشنامه الگوی ارتباط والد -فرزند

فریبرز باقری؛ فیروزه غفاری جعفر زادگان

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1392، صفحه 41-70

چکیده
  زمینه: مدل‌های نظری سبک‌های فرزندپروری سعی بر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تربیت و تعیین پیامدهای آن را دارند. ناهمخوانی این الگوهای نظری که غالباً متعلق به جامعة غرب و متأثر از نگرش حاکم بر آن جوامع است با فرهنگ و باورهای فکری و ارزشی جامعة ایرانی ایجاب می‌کند مدل‌های بومی مبتنی بر نگرش اسلامی و تجربیات خاص جامعة ایرانی ابداع شود. ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کارکردهای خاطره‌گویی در دانشجویان دانشگاه شیراز

اعظم فرانی؛ عبدالعزیز افلاک سیر

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1392، صفحه 71-86

چکیده
  زمینه: معتبرترین مقیاس ساخته شده در زمینۀ سنجش کارکردهای خاطره‌گویی، مقیاس کارکردهای خاطره‌گویی است. با توجه به عدم بررسی روایی و پایایی این مقیاس در ایران، بررسی روایی و پایایی آن ضروری می‌باشد. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس کارکردهای خاطره‌گویی در دانشجویان بود.روش: تعداد 247 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز که ...  بیشتر

خصوصیات روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی عمومی در کارکنان دانشگاه

علی دلاور؛ محمود نجفی

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1392، صفحه 87-104

چکیده
  زمینه: محققان پیشنهاد کرده‌اند که خودکارآمدی عمومی به طور قابل ملاحظه ای می‌تواند به تئوری سازمانی، تحقیق و عمل کمک کند. بنابراین، بررسی خصوصیات روان‌سنجی ابزارهای پرکاربرد از جمله خودکار آمدی بسیار حائز اهمیت است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE) شوارزر و جروسالم در کارکنان دانشگاه های ...  بیشتر

ساخت بستۀ آموزشی خودتنظیمی کاهش اهمال‌کاری تحصیلی و بررسی اثربخشی آن

حورا مطیعی؛ محمود حیدری

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1392، صفحه 105-132

چکیده
  زمینه: اهمال‌کاری، پدیده‏ای شایع به ویژه در زمینه تحصیلی است، که معمولا با تجارب ذهنی ناراحت‌کننده همراه است. اهمال‌کاری، صورتی شایع از شکست در خودتنظیمی شناخته می‌شود. هدف: هدف پژوهش حاضر، ساخت بستۀ آموزشی خودتنظیمی کاهش اهمال‌کاری تحصیلی و بررسی اثربخشی آن است. بستۀ آموزشی خودتنظیمی کاهش اهمال‌کاری تحصیلی، بر اساس مؤلفه‌های ...  بیشتر

شناسایی و رتبه بندی شاخص های سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی

محمد شریفی؛ عباس عباس پور

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1392، صفحه 133-170

چکیده
  زمینه: در دنیای مبتنی بر دانش، سرمایه‏های فکری نقش اساسی در دستیابی به مزیت رقابتی بازی می‌کنند. در این میان نقش آموزش عالی در ساختار اقتصادی کشورها از منظر تربیت نیروی کار و آموزش دیده برای بخش‌های خصوصی و دولتی و همچنین ایجاد زمینه های نوآوری و گسترش فناوری حائز اهمیت ویژه ای است. نظام آموزش عالی از طریق مدیریت و بکارگیری مؤثر ...  بیشتر

فراتحلیل مطالعات همه‌گیری‏شناسی اختلال نارسایی‌توجه / بیش‌فعالی در دانش‏آموزان دبستانی

کامران گنجی؛ حمید علیزاده

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1392، صفحه 179-206

چکیده
  زمینه: اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی (ADHD) شایع‌ترین اختلال رشدی ـ‌عصب شناختی در کودکان است که پس از بلوغ نیز مشکلات آن باقی می‌ماند. برای کاهش مشکلات ناشی از این اختلال، تشخیص و مداخله زودهنگام در محیط خانه و مدرسه ضروری است. تشخیص و مداخله زودهنگام نیز نیازمند انجام مطالعات همه‌گیر شناسی است. بررسی‌ها در زمینه شیوع اختلال نارسایی ...  بیشتر

نقدی روش‌شناسانه به شیوۀ فراتحلیل بر اثربخشی روش‏های درمانی به کار رفته در زمینۀ کاهش اضطراب امتحان در ایران

مهرانه سلطانی نژاد؛ فریبرز در تاج

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1392، صفحه 199-222

چکیده
  زمینه: اضطراب امتحان به عنوان عامل مهمی است که می‌تواند عملکرد در آزمون را مختل و منجر به افت تحصیلی شود. هدف: مطالعه حاضر فراتحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه روش‏های درمانی به کار رفته در کاهش اضطراب امتحان بود. روش: بدین منظور از فراتحلیل به عنوان یک تکنیک آماری جهت جمع‏آوری، ترکیب و خلاصه نمودن پژوهش‌های انجام شده در زمینه ...  بیشتر