1. تأثیر تعدادگزینه‏ های سؤال در ویژگی‏های روان‏سنجی آزمون و توانایی برآوردشده در مدل‏های پرسش پاسخ و کلاسیک اندازه گیری

بهنام کریمی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ فریبرز درتاج

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1390، صفحه 1-23

چکیده
  سهولت نمره‏گذاری، اجرا و عینیت آزمون­های چندگزینه‏ای سبب شده که به عنوان ابزار اصلی در سنجش‏های وسیع مورد استفاده قرار گیرد. انتقادهای زیادی نسبت به سؤالات چندگزینه‏ای مطرح شده است. نظیر پوشش ندادن به تمامی اهداف تربیتی (سطوح پایین شناختی را می‏سنجند) و استفاده از عامل حدس و گمان در پاسخ به سؤال‏ها. در این میان عده‏ای ...  بیشتر

2. تهیه آزمون سازگاری دانشجویان (اسد)، و تعیین پایایی، روایی و تعیین هنجار آن

کیومرث فرحبخش

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1390، صفحه 1-28

چکیده
  زمینه:ورود به دانشگاه همواره برای برخی از دانشجویان با چالش‏هایی همراه است که مستلزم سازگاری مجدد می‏باشد. کنش‏های سازگاری دانشجویان متفاوت از سازگاری انسان در موقعیت‏های دیگر می‏باشد. با توجه به وجود نوع کنش سازگارانه و ناسازگارانه نیاز به وجود ابزار ویژه آن می‏باشد. هدف:هدفاز انجام این پژهش تهیه آزمون مناسب برای سنجش ...  بیشتر

3. تغییرناپذیری پارامترها در نظریه سؤال پاسخ و تحلیل عاملی تأییدی: توصیف و مقایسه دو رویکرد براساس داده‏های تجربی

مجتبی حبیبی؛ فاطمه مرادی؛ بلال ایزانلو

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1390، صفحه 1-27

چکیده
  :بحث تغییرناپذیری سؤال‏ها و آزمون‏ها در سنجش از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه تغییرناپذیری پارامترها براساس دو رویکرد سؤال پاسخ و تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت. روش: ابتدا مبانی هر دو رویکرد پیرامون تغییرناپذیری اندازه­گیری مورد بحث قرار گرفت و سپس شیوه هر دو رویکرد در تغییرناپذیری پارامترهای سؤال ...  بیشتر

4. بررسی همترازی نمرات ارزشیابی اساتید با توجه به سطح دشواری دروس

علیرضا سپهرآرا؛ سیاووش طالع پسند؛ حمیده رحیم پور

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1390، صفحه 1-18

چکیده
  زمینه: در بسیاری موارد معلمی درآموزش خود موفق است، اما به دلیل اینکه درس او مورد علاقۀ شاگردانش نیست و دارای سطح دشواری است، آموزش او نیز تحت‏الشعاع درس وکتاب درسی قرار می‏گیرد. هدف: پژوهش حاضر به بررسی همترازی نمرات ارزشیابی اساتید در دروس مختلف، با توجه به سطح دشواری دروس از دید دانشجویان می پردازد. روش: جامعۀی آماری این پژوهش ...  بیشتر

5. ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص افراد در معرض اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه‏های دولتی تهران

پریسا دهکردیان؛ علی دلاور؛ حمیدرضا جلی

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1390، صفحه 1-24

چکیده
  زمینه: تحقیقات اخیر نشان داده است که در کنار افراد وابسته به یکی از انواع مواد مخدر تعداد قابل توجهی از افراد را می‏توان یافت که از نظر شخصیتی مستعد اعتیاد به مواد مخدرند. اما سنجش چنین ویژگی‏هایی در ایران مستلزم ابزار پژوهشی مناسب با فرهنگ کشور است. هدف: پژوهش حاضر با هدف آماده سازی و بررسی ارزش تشخیصی آزمون جهت تشخیص افراد در معرض ...  بیشتر

6. وضعیت پذیرش دانشجو در آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، اعضای هیأت علمی سازمان سنجش و مسئولان ذی‏ربط آموزش عالی

زهرا باقری خواه؛ محبوبه عارفی؛ احسان جمالی

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1390، صفحه 1-31

چکیده
  زمینه: شناسایی وضعیت پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران، اعضای هیأت علمی سازمان سنجش آموزش کشور و مسئولان ذیربط آموزش عالی، زمینه انجام این تحقیق می‏باشد. هدف: هدف از انجام این تحقیق سنجش و مقایسه دیدگاه سه جامعه فوق، نسبت به شیوه‌ها وعوامل وضع موجود (شیوه آزمون متمرکز، شیوه آزمون ...  بیشتر

7. بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‏یابی آزمون ترسیم ساعت در کودکان دبستانی شهر تهران

حیدرعلی هومن؛ کامران گنجی؛ رویا فرج الهی

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1390، صفحه 1-29

چکیده
  زمینه: آزمون ترسیم ساعت، آزمونی عصب- روان‏شناختی است که از سال‏ها پیش به عنوان بخشی از ارزشیابی و غربالگری بزرگسالان با آسیب‏های شناختی مورد استفاده قرار گرفته است.هدف: پژوهش حاضر برای بررسی عملی بودن، اعتبار،روایی و نرم‏یابی آزمون ترسیم ساعت در 392 دانش‏آموز دبستانی شهر تهران انجام شد. روش: گروه نمونه با روش نمونه‏برداری ...  بیشتر