دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، بهار 1393، صفحه 1-210 
1. بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق

صفحه 1-16

محمود نگهبان سلامی؛ ولی اله فرزاد؛ غلامرضا صرامی


2. بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلیARI

صفحه 17-35

مهرانه سلطانی نژاد؛ مینا آسیابی؛ بیانه ادهمی؛ سمیرا توانایی یوسفیان


6. تحلیل موازی: روشی برای تعیین تعداد عامل‌ها

صفحه 107-126

الهه حجازی؛ زهرا نقش؛ میثم شیرزادی فرد