1. بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق

محمود نگهبان سلامی؛ ولی اله فرزاد؛ غلامرضا صرامی

دوره 4، شماره 15 ، بهار 1393، صفحه 1-16

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق انجام گرفت. روش: حجم نمونه این پژوهش 500 دانش‌آموز (175 دختر و 325 پسر) بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین مدارس دولتی شهر کرج انتخاب شدند و به پرسشنامۀ هوش موفق پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه‌های اصلی، علاوه بر ...  بیشتر

2. بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلیARI

مهرانه سلطانی نژاد؛ مینا آسیابی؛ بیانه ادهمی؛ سمیرا توانایی یوسفیان

دوره 4، شماره 15 ، بهار 1393، صفحه 17-35

چکیده
  زمینه: مسئله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهم‌ترین دغدغه‌های هر نظام آموزشی در تمامی جوامع است. موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان هر جامعه نشان‌دهنده موفقیت نظام آموزشی درزمینۀ هدف‌یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است. یکی از متغیرهای فردی اثرگذار بر موفقیت تحصیلی تاب‌آوری تحصیلی است. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ...  بیشتر

3. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود در دانشجویان ایرانی

نرگس فخّاری؛ مرتضی لطیفیان؛ جلیل اعتماد

دوره 4، شماره 15 ، بهار 1393، صفحه 35-58

چکیده
  زمینه: "تمایزیافتگی خود" عامل مهمی در تجهیز فرد برای مقابله با عوامل تنیدگی­زا و ارتقای سلامت روان است. ازاین‌رو، تهیه ابزارهای کارآمد جهت سنجش این سازه، ضروری می‌نماید. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی­های روان­سنجی فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود به‌عنوان ابزار مناسبی جهت سنجش تمایزیافتگی خود در جامعه ایرانی بود. روش: بعد ...  بیشتر

4. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس مهارت‌های اجرایی برای کودکان پیش‌دبستانی (فرم والد)

علی‌اکبر ابراهیمی؛ احمد عابدی؛ مهناز شیرانی

دوره 4، شماره 15 ، بهار 1393، صفحه 59-78

چکیده
  زمینه: مهارت‌های اجرایی، توانایی‌های شناختی سطح بالا هستند که در فعالیت‌های روزانه و تکالیف یادگیری به کودکان کمک می‌کند. هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی روایی و اعتبار مقیاس مهارت‌های اجرایی برای کودکان پیش‌دبستانی صورت گرفته است. روش: در این مطالعه توصیفی، 250 کودک (150 دختر و 100 پسر) از میان مراکز پیش‌دبستانی شهر اصفهان طی نمونه‌گیری ...  بیشتر

5. تأثیر به‌کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان

علی دانا؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ محمدحسن امیرتیموری

دوره 4، شماره 15 ، بهار 1393، صفحه 79-106

چکیده
  کارپوشه الکترونیکی مجموعه‌ای از شواهد و مستندات دیجیتالی و الکترونیکی دانشجویان است که کوشش، پیشرفت و موفقیت تحصیلی آنها را در یک دوره آموزشی یا در یک درس نشان می‌دهد. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر به‌کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – ...  بیشتر

6. تحلیل موازی: روشی برای تعیین تعداد عامل‌ها

الهه حجازی؛ زهرا نقش؛ میثم شیرزادی فرد

دوره 4، شماره 15 ، بهار 1393، صفحه 107-126

چکیده
  زمینه: در مطالعات زیادی از تحلیل عاملی اکتشافی برای کاهش داده‌ها استفاده می‌شود. تعیین تعداد واقعی عامل‌های قابل‌استخراج بزرگترین مشکلی است که محققان در اجرای تحلیل عاملی با آن روبه‌رو می‌شوند. روش‌های معمول و رایج، تعداد عامل‌های قابل‌استخراج را بیشتر و یا کمتر از حد واقعی برآورد می‌کنند. هدف: این پژوهش به‌منظور ارزیابی روش‌های ...  بیشتر

7. ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه اعتیاد به تلفن همراه

کریم سواری

دوره 4، شماره 15 ، بهار 1393، صفحه 126-142

چکیده
  زمینه: ازآنجایی‌کهدر قرن بیستم از اعتیاد به تلفن همراه به‌عنوان یک اختلال وسواسی و اعتیاد گونه یادشده است، استفاده مفرط از آن می‌تواند زمینه اعتیاد به آن را فراهم کند. هدف: هدف از تحقیق حاضر ساخت و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه اعتیاد به تلفن همراه است. روش: دانش‌آموزان دختر و پسر سوم مقطع متوسطه آموزش‌وپرورش ناحیه یک اهواز ...  بیشتر

8. ساخت و رواسازی مقیاس رویکرد سیستمی در برنامه‌ریزی آموزشی مدیران و معلمان غرب استان مازندران

سمیرا ابراهیم پور کومله؛ کامیان خزایی؛ قربانعلی آقا احمدی

دوره 4، شماره 15 ، بهار 1393، صفحه 144-165

چکیده
  زمینه: روایی و پایایی از مسائل مهم در حوزه آزمون‌سازی محسوب می‌شوند.رویکرد سیستمی مفهومی است با کارکردهای بسیار که تعامل افراد شاغل در بخش­های گوناگون یک نظام را موردتوجه قرار می‌دهد. هدف: پژوهش حاضر باهدف ساخت، هنجاریابی و اعتباریابی مقیاس رویکرد سیستمی در برنامه‌ریزی آموزشی و به روش توصیفی-پیمایشی به انجام رسیده است. روش: جامعۀ ...  بیشتر

9. مقایسه توانمندی رویکرد بیزی مدل IRTچندسطحی و مدل کلاسیک چندسطحی: تحلیل داده‌های آزمون فیزیک تیمز پیشرفته (2008)

جلیل یونسی؛ فرزاد اسکندری؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ نورعلی فرخی

دوره 4، شماره 15 ، بهار 1393، صفحه 166-186

چکیده
  زمینه: اعتبار تحلیل­های چندسطحی با تأکید بر تفاوت‌های نظریه­های اندازه­گیری (رویکرد کلاسیک اندازه­گیری و رویکرد نظریه جدید اندازه­گیری (IRT)) به کمک داده‌های مختلف مورد پژوهشهای اخیر بوده است. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بدست آوردن میزان تأثیر مدارس بر نمرات کسب شدۀ دانش­آموزان شرکت کننده در آزمون تیمز پیشرفته 2008 بود. روش: ...  بیشتر