1. ساخت، روایی سنجی و اعتبار یابی مقیاس رشد زبان کودکان

سالار فرامرزی؛ محبوبه کیانی؛ زهرا لاهیجانیان

دوره 8، شماره 31 ، اردیبهشت 1397، صفحه 1-31

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.15521.1412

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ساخت، روایی سنجی و اعتبار یابی مقیاس رشد زبان کودکان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع آزمون‌سازی بود. در مرحله اول برای ساخت مقدماتی مقیاس رشد زبان کودکان، از مبانی نظری و تجربی و توجه به توانش­های رشدی کودکان استفاده گردید و سپس از میان نواحی شش‌گانه آموزش‌وپرورش شهر اصفهان به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای 52 کودک (دختر ...  بیشتر

2. ساخت و اعتباریابی مقیاس والد آزاری (پسر-مادر)

ذبیح اله عباس پور؛ فیض اله پورسردار؛ زهرا قنبری؛ شیوا شاهوری؛ افروز شادفر

دوره 8، شماره 31 ، اردیبهشت 1397، صفحه 33-46

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.25002.1611

چکیده
  به نظر می‌رسد والد آزاری، پرخاشگری و خشونت نسبت به والدین از پدیده‌های نا آشکار رایج در حوزه آسیب شناسی خانواده هستند. هدف اصلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاس والد آزاری (پسر-مادر) شامل روایی سازه، روایی همگرا و همسانی درونی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اهواز ...  بیشتر

3. روا سازی و اعتباریابی نسخه فارسی ابزار پیمایش چارچوب اجتماع اکتشافی در محیط های یادگیری مبتنی بر وب

عباس تقی زاده؛ جواد حاتمی؛ هاشم فردانش؛ امید نوروزی

دوره 8، شماره 31 ، اردیبهشت 1397، صفحه 47-63

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.30681.1716

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی ابزار پیمایش چارچوب اجتماع اکتشافی انجام گرفت. پژوهش حاضر در زمره تحقیقات غیرآزمایشی است که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان ثبت نام کرده در دوره دوره های مبتنی بر وب که در سال تحصیلی 1395-1396 به تحصیل اشتغال داشتند، بودند که حجم نمونه ایی به ...  بیشتر

4. تعیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ غربالگری اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک در دانش آموزان 17-10 ساله ایرانی

محسن جلالی؛ رسول روشن؛ الناز پوراحمدی

دوره 8، شماره 31 ، اردیبهشت 1397، صفحه 65-97

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.29270.1693

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ غربالگری اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک بود. روش پژوهش: این مطالعه پیمایشی با هدف توصیفی است و نمونه پژوهش شامل 890 نفر از کودکان 17-10 ساله استان های آذربایجان شرقی،گلستان و گیلان بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و با استفاده از فرم خود گزارشی نوجوان، ...  بیشتر

5. برآورد مدل‌های معادلات ساختاری در حضور داده‌های گمشده با استفاده از روش بیشینه درستنمایی با اطلاعات کامل: یک مطالعه‌ی شبیه‌سازی

شیدا مرادی؛ شبنم فانی؛ فاطمه پورخاقان

دوره 8، شماره 31 ، اردیبهشت 1397، صفحه 99-112

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.27285.1654

چکیده
  مدل‌یابی معادلات ساختاری، یک رویکرد آماری چندمتغیری نیرومند جهت ارزیابی روابط پیچیده‌ی بین متغیرهای مکنون در بسیاری از حوزه‌های علوم انسانی و رفتاری است. یکی از چالش‌های رایج در برآورد مدل‌های معادلات ساختاری که بر مبنای آزمون فرضیه‌ها انجام می‌شود، وجود داده‌های گمشده است. شیوه‌ی معمول، حذف آزمودنی‌هایی با پاسخ‌های گمشده ...  بیشتر

6. طراحی مدل سنجش ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی

مهری سادات موسوی؛ بهجت یزدخواستی؛ علیرضا محسنی تبریزی

دوره 8، شماره 31 ، اردیبهشت 1397، صفحه 113-150

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.29768.1696

چکیده
  این مقاله به طراحی مدل سنجش ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی پرداخته و با مطالعه مبانی نظری موجود و مرتبط با موضوع تلاش شده تا به درکی مناسب از این بعد و شاخص‌ها و معرفهای آن ناائل گردد و در گسترش دانش پایه موجود در این خصوص نقشی در خور ایفا نماید. با توجه به ابهام مفهومی موجود در این حوزه ابتدا مترادفها و تعاریف مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. ...  بیشتر

7. ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس فراشناخت بازی‌های آنلاین

الهه دروگر؛ علی فتحی آشتیانی

دوره 8، شماره 31 ، اردیبهشت 1397، صفحه 151-166

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.30996.1722

چکیده
  اعتیاد به بازی‌های آنلاین در حال تبدیل شدن به یک نگرانی اجتماعی در جوامع است بنابراین وجود ابزاری که بتواند فراشناخت‌های مرتبط به بازی‌های آنلاین را مورد سنجش قرار دهد ضروری می‌نماید. هدف از این پژوهش تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس فراشناخت بازی‌های آنلاین (MOG) است. مقیاس بر روی 251 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که ...  بیشتر

8. بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اصالت در رابطه(AIRS) و بررسی رابطه آن با ترس از صمیمیت و رضایت زناشویی

نادر کریمیان؛ یوسف کریمی؛ بختیار ملکاری

دوره 8، شماره 31 ، اردیبهشت 1397، صفحه 167-190

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.24145.1592

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اصالت در رابطه(AIRS) و بررسی رابطه اصالت رابطه و ترس از صمیمت با رضایت از رابطه افراد متاهل بود. این پرسشنامه دارای 37 ماده میباشد و سال 2006 توسط لوپز و رایس ساخته شد. روش: جامعه مورد بررسی کارمندان متاهل شهر سنندج بودند. که از میان آنها و به روش خوشه ای چند مرحله ای نمونه ای به حجم 402 نفر(195 ...  بیشتر

9. اعتبارسنجی پرسشنامه سواد یادگیری مادام‌العمر در دبیران دوره دوم متوسطه

نرگس اکبری؛ محسن آیتی؛ علی زارع مقدم

دوره 8، شماره 31 ، اردیبهشت 1397، صفحه 191-216

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.31830.1741

چکیده
  یادگیری مادام‌العمر شرط اساسی برای توسعه جوامع و سازمان‌هاست. یادگیری مادام‌العمر یکی از مهم‌ترین توانمندی‌هایی است که در جامعه اطلاعاتی امروز موردنیاز است و به‌عنوان هدف یادگیری در آموزش، جامعه و دولت موردتوجه قرار می‌گیرد. نظام آموزشی به‌عنوان تأمین‌کننده اولین و مهم‌ترین عامل توسعه، یعنی نیروی انسانی، خود نیازمند برخورداری ...  بیشتر