1. هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران مالی بر اساس نظریه سوال_پاسخ

سعید صفانیا؛ سینا خردیار؛ کیهان ازادی؛ علی دلاور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.54971.2080

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران مالی انجام شد. روش این پژوهش جز تحقیقات توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری در دو بخش کیفی و کمی مورد بررسی قرارگرفت؛ در بخش کیفی جامعه پژوهش شامل اساتید صاحب نظر، مدیران مالی با بیش از 15 سال سابقه، اساتید دانشگاهی که دارای فعالیت علمی و عملی در این حوزه ...  بیشتر

2. ساختار عاملی ‎و ویژگی‎های روان‌سنجی مقیاس عمومی فابینگ

مصطفی حسن اصفهانی؛ مهدی خانجانی؛ عادل بذرام

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.64299.3313

چکیده
  فابینگ پدیده‌ای نوظهور در دنیا می‌باشد که با پیشرفت تلفن‌های هوشمند نقش پرنگ‌تری در جوامع مدرن پیدا کرده است. این پژوهش با هدفی کاربردی، سعی در هنجاریابی پرسشنامه پدیده فابینگ و مطالعه و شناسایی این پدیده داشته است. روش این پژوهش از نوع همبستگی، و جامعه آماری آن شامل جمعیت عمومی کاربران تلفن های هوشمند و شبکه های مجازی بوده‌اند. ...  بیشتر

3. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خرد سن دیگو

فریبرز درتاج؛ مسلم دانش پایه؛ فاطمه شکواری وسطی

دوره 11، شماره 43 ، فروردین 1400، ، صفحه 81-97

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.55834.2089

چکیده
  خرد، یکی از بالاترین فضایل است و در گستره وسیعی از حوزه فعالیت‌های اجتماعی، درنهایت باعث بهبود خود و جامعه می‌شود. هدف این پژوهش، مطالعه ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خرد سن‌دیگو (SD-WISE)(توماس و همکاران، 2019) است. به همین منظور نمونه‌ای شامل 350 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (223زن و132 مرد) با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای انتخاب ...  بیشتر

4. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تک بعدی نزدیکی رابطه بر اساس نظریه کلاسیک و سوال-پاسخ

هادی صمدیه؛ فرهاد تنهای رشوانلو؛ طلیعه سعیدی رضوانی؛ لیلا طالب زاده شوشتری

دوره 10، شماره 38 ، بهمن 1398، ، صفحه 53-84

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.46698.1964

چکیده
  یک بعد اساسی که همراه با آن روابط فردی و اجتماعی تغییر می‌کند، نزدیکی است. هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی، بررسی ساختار عاملی و پارامترهای سوال-پاسخ مقیاس نزدیکی رابطه بود. در یک طرح توصیفی- همبستگی و اعتباریابی آزمون، 180 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند در مطلعه اول و 250 نفر در مطالعه دوم به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند ...  بیشتر

5. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اختلال رسانه‌های اجتماعی در نوجوانان

کوروش محمدی؛ احمد برجعلی؛ جعفر ثمری صفا؛ زینب السادات ارشاد

دوره 10، شماره 38 ، بهمن 1398، ، صفحه 127-145

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.322.1008

چکیده
  تشخیص و ارزیابی اختلال رسانه­های اجتماعی، یک فرآیند بسیار مهم و دشوار در سلامت روانی نوجوانان است، زیرا این پدیده نتایج رفتاری و روان‌شناختی متعددی بر آینده نوجوانان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی­های روان‌سنجی پرسشنامه اختلال رسانه­های اجتماعی در نوجوانان استان تهران است. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی بود. در این مطالعه ...  بیشتر

6. ساختار عاملی و روایی مقیاس خودانتقادی/خوداعتمادی در بین معلمان

ابوطالب سعادتی؛ سعید مذبوحی؛ شهناز مرزی

دوره 9، شماره 34 ، اسفند 1397، ، صفحه 133-147

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.20805.1520

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارزشیابی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس خودانتقادی/ اعتماد به خود در معلمان زن و مرد بود. پژوهش حاضر یک پژوهش اعتباریابی بود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 444 معلم بود که از میان معلمان دوره دوم مقطع متوسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی 95-1394 با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این ...  بیشتر

7. ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان شناختی

حسن جعفری؛ سمانه محمدپور؛ عزت اله قدم پور؛ مسلم قبادیان

دوره 8، شماره 32 ، شهریور 1397، ، صفحه 127-141

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.27009.1651

چکیده
  تشخیص و ارزیابی بدرفتاری روان‌شناختی، یک فرآیند بسیار مهم و دشوار در روان‌شناسی بالینی و تربیتی است، زیرا این پدیده نتایج رفتاری و روان‌شناختی متعددی بر قربانیان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان‌شناختی در ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بود. در این مطالعه 300 نفر از بیماران مبتلا به ...  بیشتر

8. ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش هیجانی صفت- فرم کودکان : ساختار عاملی، پایایی، روایی

مهسا ناظمی مقدم؛ پروین کدیور؛ مهدی عرب زاده

دوره 7، شماره 27 ، فروردین 1396، ، صفحه 65-81

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.10425.1311

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامۀ هوش هیجانی صفتی – فرم کودکان، شامل پایایی, روایی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ، به منظورآماده سازی آزمون برای پژوهش های تربیتی انجام شده است. حجم نمونه این پژوهش 343 دانش آموز ابتدایی پسر بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین مدارس دولتی شهر تهران و مشهد انتخاب شدند ...  بیشتر

9. بررسی شاخص‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف در دانش‌آموزان دبیرستانی مدارس تیزهوشان: پایایی، روایی و ساختار عاملی

سمیه ساداتی فیروزآبادی؛ قوام ملتفت

دوره 7، شماره 27 ، فروردین 1396، ، صفحه 103-119

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.11432.1332

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین شاخص‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف (1989) در دانش‌آموزان دبیرستانی مدارس تیزهوشان بوده است. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. یک گروه نمونه به حجم 322 دانش آموز (162 دختر و 160 پسر) به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای در دبیرستان‌های مدارس تیزهوش شهر شیراز انتخاب شدند که مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف ...  بیشتر

10. آزمون ساختار عاملی و سنجش همسانی درونی نسخه‌ی ایرانی پرسشنامه‌ی بهزیستی تحصیلی

مرتضی مرادی؛ عباسعلی سلیمانی خشاب؛ صدیقه شهاب زاده؛ حمید صباغیان بغدادآباد؛ محمدحسین دهقانی زاده

دوره 7، شماره 26 ، دی 1395، ، صفحه 123-148

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.476.1018

چکیده
  مقدمه: مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی آزمون ساختار عاملی و سنجش همسانی درونی پرسشنامه‌ی بهزیستی تحصیلی (AWBQ) انجام شد. روش: پرسشنامه‌ی بهزیستی تحصیلی و پرسشنامه‌ی تنیدگی تحصیلی بر روی 365 دانش‌آموز دوره‌ی متوسطه‌ی دوم مدارس دولتی شهر پل-دختر (189 پسر و 176 دختر) که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند، اجر شد. ...  بیشتر

11. بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی فرم کوتاه ابزارکارکرد تولید اجتماعی برای ابعاد بهزیستی در سالمندان

مهدی عرب زاده؛ فریبرز نیکدل

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، ، صفحه 75-87

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.12366.1355

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه ابزار کارکرد تولید اجتماعی برای ابعاد بهزیستی ، شامل پایایی، روایی و تحلیل عاملی اکتشافی به منظورآماده سازی آزمون برای پژوهش‌های روانشناختی حوزه سالمندی انجام شده است. این مطالعه از نوع توصیفی- کاربردی است؛ و جامعة آماری این تحقیق کلیه سالمندان زن و مرد شهر تهران بودند؛ که در ...  بیشتر

12. مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس واکنش‌پذیری نسبت به استرس ادراک شده

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ محمد آزاد عبد الله پور؛ زهره السادات سادات اخوی؛ معصومه عبدالخالقی

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، ، صفحه 137-158

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.12998.1368

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی مقیاس واکنش‌پذیری نسبت به استرس ادراک شده (PSRS؛ شولتز، ییم، زوکالا، جانسن و شولتز، 2011) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر 324 دانشجوی کارشناسی (130 پسر و 194 دختر) به PSRS و مقیاس سازگاری هیجانی (EAM؛ رابیو، آگادا، هانتنگاس و هرناندز، 2007) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی ...  بیشتر

13. ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی‏ حوصلگی در دانشجویان ایرانی

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1393، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.787

چکیده
  زمینه: بی‏حوصلگی به عنوان یک حالت تنفر یا ناسازگاری با هر نوع تجربۀ تکراری مثل کار روزانه یا برخورد با افراد کسل کننده و ملال­آور و بی قراری زیاد در شرایطی که رهایی از یکنواختی امکان پذیر نیست، تعریف می‏شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: جامعه پژوهش حاضر ...  بیشتر

14. بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی (CAAS)

رضوان صالحی؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ پریسا نیلفروشان

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، ، صفحه 49-66

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی(CAAS) در دانش‌آموزان سال اول دبیرستان انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان سال اول دبیرستان شهرستان شهرکرد بود. نمونه پژوهش شامل 400 دانش‌آموز(200 دختر و 200 پسر) بود که به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده ...  بیشتر

15. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجیِ پرسشنامه خودکارآمدی دانشگاهی بین دانشجویان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و نظریه سوال ـ پاسخ (IRT)

شهرام واحدی؛ طاهره حاجی پور

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، ، صفحه 173-192

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی و تأیید استواری ساختار عاملی پرسشنامة خودکارآمدی دانشگاهی در نمونه‌ای از دانشجویان ایرانی اجرا شد. در مطالعه مقطعی حاضر، 299 دانشجوی کارشناسی با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده و پرسشنامه‌های خودکارآمدی دانشگاهی و تعلل ورزی تحصیلی را تکمیل کردند. برای تعیین ساختار پرسشنامه‌های ...  بیشتر

16. بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس خانواده گرایی

غلامرضا رجبی

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 25-42

چکیده
  زمینه: خانواده­گرایی یکی از مهمترین ارزش­های وابسته به هر فرهنگی که به الگویی از سازمان اجتماعی اشاره می­کند و به عنوان بخشی از یک نگاه سنتی جامعه است که بر نگرش­های وفاداری، اعتماد و همکاری در بین گروه خانواده تاکید می­کند. هدف: این پژوهش با هدف بررسی پایایی و روایی مقیاس خانواده­گرایی در دانشجویان دوره کارشناسی مراکز تربیت ...  بیشتر

17. خصوصیات روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد در دانشجویان

محمود نجفی؛ غلامرضا دهشیری؛ سولماز دبیری؛ منصوره شیخی؛ نصرت جعفری

دوره 3، شماره 10 ، دی 1391، ، صفحه 55-74

چکیده
  زمینه: در سال‌های اخیر پژوهش در حیطه روان‏شناسی مثبت افزایش یافته است. بنابراین، بررسی خصوصیات روان‌سنجی ابزارهای پرکاربرد در این حیطه از جمله شادکامی بسیار حائز اهمیت است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد در دانشجویان بود. روش: بدین منظور نمونه‌ای شامل 428 دانشجو با استفاده از ...  بیشتر

18. بررسی شاخص‏های روان‏سنجی و هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مسأله اجتماعی

عادل مخبری؛ فریبا درتاج؛ علی دره کردی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 1-21

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مسئله اجتماعی (SPSI) و نقش آن در تبیین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی که در سال تحصیلی 87-88 مشغول به تحصیل بوده اند صورت گرفته است. بدین منظور 200نفر از دانشجویان که 154 نفر دختر و 46 نفر پسر بودند به صورت نمونه گیری خوشه‏ای ...  بیشتر

19. بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس باورهای معرفت شناختی ریاضی

پروانه کدیور؛ زهرا تنها؛ مهدی عرب زاده

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 73-88

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی فرم فارسی مقیاس باورهای معرفت شناختی ریاضی (کلوسترمن و استیج، 1992)، شامل پایایی، روایی و تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس، به منظورآماده سازی جهت کاربرد در پژوهش‏های تربیتی انجام شده است. حجم نمونه این پژوهش 464 دانشجو (149 پسر و 315 دختر) بود که با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای از بین ...  بیشتر

20. مطالعۀ تغییرناپذیری ساختار عاملی مقیاس نگرش ریاضی فنما- شرمن در دانش‏آموزان دبیرستانی دو زبانه ایرانی

ناصر شیریگی؛ آزاد همتی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 49-73

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تغییرناپذیری ساختار عاملی مقیاس نگرش ریاضی فنما-شرمن، با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) انجام گرفته است. بدین منظور از بین جامعۀ دانش‏آموزان پسر دوزبانۀ مقطع اول دبیرستان دو شهر تبریز و سنندج، با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای تصادفی، 450  نفر انتخاب شده‏اند. به دلیل اینکه مقیاس 108 سوالی است، احتمال کمی ...  بیشتر

21. اعتبار یابی مقیاس پنج بزرگ-10 : ابزار بسیار کوتاه الگوی پنج عاملی شخصیت

علی محمد زاده؛ محمود نجفی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 117-130

چکیده
  مقیاس پنج بزرگ-نسخه کوتاه، نسخه 10 سوالی مقیاس پنج بزرگ می باشد. که اخیرا توسط رامستد و جان در سال 2007 تهیه شده است. این ابزار بخاطر محدودیت زمانی در مواقعی به کار می رود که طرح تحقیقی، امکان استفاده از پرسشنامه بلند را نمیدهد. ضمن این که BFI-10 کوتاه ترین پرسشنامه موجود برای سنجش ویژگی های شخصیت می باشد که در مدت زمانی کمتر از یک دقیقه این ...  بیشتر

22. پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

اکبر رضایی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 1-16

چکیده
  زمینه: در مطالعات باورهای معرفت شناختی، معمولاً پرسشنامه شومر مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، بسیاری از پژوهشگران سؤال‏هایی را درباره مناسب بودن این ابزار مطرح کرده‏اند. هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (1990) انجام شد. روش پژوهش: در ابتدا این پرسشنامه به زبان فارسی برگردانده ...  بیشتر