کاوش نگرش متقاضیان ورود به دوره دکتری و اعضای هیأت‌علمی نسبت به شیوه‌های متفاوت داوطلبان گزینش ورود به دوره‌های دکتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف کاوش، توصیف و تشریح نگرش و نظرات داوطلبان ورود به دوره دکتری و اعضای هیأت‌علمی نسبت به روش گزینش متقاضیان ورود به دوره‌های دکتری به شیوه‌های متفاوت گزینش (غیرمتمرکز و نیمه متمرکز) انجام شد. روش: به این منظور از رویکرد روش‌های ترکیبی استفاده شد و داده‌ها طی دو مرحله از دانشگاهیان و همچنین متخصصین در حوزه‌های مختلف جمع‌آوری شد. در مرحله کیفی با حدود 70 تن از استادان و دانشجویان رشته‌های مختلف به صورت فردی و در قالب گروه‌های کانونی مصاحبه شد؛ طی مرحله تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از روش کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله‌هایی که در این حوزه دغدغه ذهنی ذی‌نفعان بود شناسایی شد. در بخش کمّی، با مشارکت بیش از 500 نفر از دانشگاهیان دانشگاه‌های شهر تهران، پرسشنامه‌های محقق ساخته با دقت بسیار بالا اجرا و تحلیل شد. اولویت اجرایی به ویژه در بخش‌های اجرایی به پژوهش کیفی و یافته‌های تحلیل‌های کیفی داده شده است. بحث: بحث برمبنای یافته‌های تحلیل کیفی انجام شد و یافته‌های بخش کمّی در هر قسمت به منظور مقایسه، تأیید یا بیان موارد مغایرت با یافته‌های کیفی ارائه شده‌اند. نتایج: نتایج نشان داد که بین استادان و دانشجویان در نگاه به شیوۀ گزینش نیمه متمرکز تفاوت معناداری دیده می‌شود، به گونه‌ای که استادان تمایل دارند دانشگاه سهم بیشتری در گزینش داوطلبان ورود به دورۀ دکتری داشته باشد، ولی داوطلبان علاقه‌مندند که به سازمان سنجش در فرایند گزینش سهم بیشتری اختصاص داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An exploration into the PhD applicants’ and faculty members’ views on different methods of PhD applicants’ selection

نویسنده [English]

  • jalil Younesi
چکیده [English]

Objective: This research was carried out with the aim of exploration, description and explication of PhD applicants’ and faculty members’ attitudes on the method of the PhD applicants’ selection (semi-focused and non-focused).
Method: To do so, a mixed-methods design was used and the data was collocated in two stages from the academics and also the experts in different fields. In qualitative process about 70 professors and students in different majors were individually interviewed in focus groups; open coding method was used in the process of analyzing the qualitative data, then, the concerns and mental stresses of the beneficiaries in this area were identified. In the quantitative part, 500 academics from the universities in Tehran were asked to answer the researcher-made questionnaires and then the questionnaires were analyzed very carefully. Especially in administrative part, the executive priority was given to the qualitative research and analysis of qualitative findings.
Discussion: the discussion was carried out based on the findings of qualitative analysis. In each part, for the purpose of comparing, approving or determining the conflicting cases, the findings of quantitative analysis were presented together with the qualitative findings.
Results: the results showed that there was a significant difference between the professors’ and students’ attitudes on the selection of PhD applicants in semi-focused method; namely the professors tended to have more share in the process of selecting PhD applicants, while the applicants were in favor of allocating more share to national organization of educational testing (NOET) in the selection process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PhD exam
  • semi-focused method
  • non-focused method
  • selection
  • Attitude